Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // [email protected]

Ενημέρωση για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού COVID-19

Ενημέρωση για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού COVID-19

Η HEC ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια της κοινωνικής υπευθυνότητας που πάντοτε επιδεικνύει και επιθυμώντας να συμβάλει όσο το δυνατό περισσότερο στη συγκράτηση της πανδημίας του νέου κορονοϊού COVID-19 στην Ελλάδα, έχει εκπονήσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ανάλογα με τα κλιμακούμενα επίπεδα κινδύνου.

Εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να διασφαλίσουμε πρωτίστως για την υγεία των στελεχών, των πελατών και των συνεργατών μας, καθώς και την επιχειρησιακή μας συνέχεια και συνέπεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της εταιρείας μας.

Παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις εξελίξεις και αναπροσαρμόζουμε τις ενέργειες μας ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ με τη χρήση κάθε διαθέσιμου τεχνολογικού μέσου κύριο μέλημα μας είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και η απρόσκοπτη υποστήριξη των πελατών μας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και, παρά τις δυσμενείς τρέχουσες συνθήκες, αναμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε.
 

Scroll to Top