Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // [email protected]

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των λιμενικών περιοχών βρίσκεται υπό εξέταση. Όλο και περισσότερο, οι λιμενικές αρχές και οι ιδιοκτήτες πλοίων υποχρεούνται να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο από πλοία σε λιμάνια - μια απαίτηση που ικανοποιείται καλύτερα με τη χρήση ισχύος από την ακτή αντί για την παραγωγή επί του σκάφους στο αγκυροβόλιο

Κατά τη διάρκεια μιας 10-ωρης παραμονής σε ένα λιμάνι, οι μηχανές ντίζελ ενός και μόνο κρουαζιερόπλοιου καταναλώνουν 20 μετρικούς τόνους καυσίμου και παράγουν 60 μετρικούς τόνους CO2. Αυτό ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές αερίων 25 μέσων Ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Όμως, οι εκπομπές αυτές μπορούν να εξαλειφθούν (τοπικά τουλάχιστον) αν οι εγκαταστάσεις του πλοίου τροφοδοτηθούν με ηλεκτρική ισχύ από την ξηρά.

Εκτός από τις εκπομπές CO2, η παροχή ηλεκτρικής ισχύος στο πλοίο βοηθά στον περιορισμό του SO2, NOx και άλλων ιδιαίτερων αερίων ρύπων που εκπέμπουν τα πλοία. Επίσης, διευκολύνει τη μείωση του θορύβου και των δονήσεων χαμηλής συχνότητας στον ευρύτερο χώρο του λιμανιού και επιτρέπει τη συντήρηση των μηχανών ντίζελ όσο το πλοίο είναι αγκυροβολημένο.

Συνοψίζοντας, οι λύσεις τροφοδοσίας ισχύος από την ακτή σε πλοίο δημιουργούν ένα καλύτερο περιβάλλον για επιβάτες, πλήρωμα, λιμενεργάτες και κατοίκους της περιοχής μειώνοντας τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και θορύβου, καθώς και τις δονήσεις.

Η HEC ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, σε συνεργασία με ισχυρούς και αξιόπιστους προμηθευτές της, παρέχει όλη την ηλεκτρολογική υποδομή – τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα – με τη μορφή λύσεων “με το κλειδί στο χέρι”, συμπεριλαμβανομένων των στατικών μετατροπέων συχνότητας, των διακοπτών μέσης και χαμηλής τάσης, των μετασχηματιστών και των συστημάτων προστασίας και επιτήρησης / επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, η HEC ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα και υπηρεσίες που εκτείνονται από τον κύριο υποσταθμό εισόδου μέχρι τη μετασκευή του ηλεκτρικού συστήματος του πλοίου ώστε να μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρική ισχύ από την ξηρά. Στην ξηρά, αυτό συχνά απαιτεί την προσαρμογή της στάθμης της τάσης και της συχνότητας του τοπικού δικτύου ώστε να ταιριάζουν με εκείνα του πλοίου. Επειδή η ανάπτυξη στη στεριά ενός συστήματος τροφοδοσίας για τα πλοία μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο τοπικό δίκτυο, η HEC ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ μπορεί να διεξάγει μελέτες συστήματος για την εκτίμηση της συνολικής επίδρασης και μπορεί να προτείνει λύσεις αναβάθμισης και ενίσχυσης του τοπικού δικτύου και του δικτύου του λιμανιού προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνδέσεις με πλοία.

Υπάρχουν λύσεις – ανεξάρτητα από τη διαβάθμιση ισχύος – που παρέχουν μία ή πολλαπλές συχνότητες, σε μία ή πολλαπλές θέσεις ελλιμενισμού, για εμπορικούς και επιβατικούς σταθμούς καθώς και για μικρότερες εφαρμογές. Τα σημερινά λιμάνια διαθέτουν ως επί το πλείστον εγκαταστάσεις κατάλληλες για επίπεδα ισχύος της τάξης των 2 με 3 MW. Η κατανάλωση των πλοίων μπορεί να φτάνει και τα 10 MW, γεγονός που σημαίνει ότι, ενδεχομένως, οι υφιστάμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των λιμανιών θα πρέπει να υποστούν σημαντικές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις (όπως πχ. ένταξη νέου υποσταθμού ή και επιπλέον γραμμής μεταφοράς), προκειμένου να υποστηρίξουν την ταυτόχρονη τροφοδοσία πολλών πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια.

Βέβαια, ο χώρος της προβλήτας είναι πάντα πολύτιμος και για το λόγο αυτό η όποια εγκατάσταση εκεί θα πρέπει να καταλαμβάνει κατά το δυνατόν μικρότερο χώρο. Έτσι, ο υποσταθμός εισόδου που θα περιλαμβάνει και τον μετατροπέα συχνότητας μπορεί να είναι σε μία απόσταση έως και 10 χλμ από το λιμάνι, ενώ στην προβλήτα χρειάζεται να βρίσκεται μόνο ένα κοντέινερ το οποίο θα περιέχει το μετασχηματιστή απομόνωσης και διασύνδεσης με τα πλοία, το διακοπτικό υλικό Χ.Τ. / Μ.Τ. με αυτόματο γειωτή, τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας και ελέγχου και το σύστημα διεπαφής με τους χρήστες.

Η λύση ισχύος που θα προταθεί για το μέρος του συστήματος που θα εγκατασταθεί πάνω στο πλοίο θα πρέπει να ενσωματωθεί απόλυτα στο ηλεκτρικό σύστημα και στο σύστημα αυτοματισμού του πλοίου, επιτρέποντας την αδιάλειπτη μεταγωγή ισχύος μεταξύ των γεννητριών του πλοίου και του υποσταθμού της στεριάς.

Για την ώρα, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο που πρέπει να ακολουθείται σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις, πέραν αυτών που ορίζονται από το διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου κάθε χώρας. Οι εργασίες για τη δημιουργία ενός τέτοιου προτύπου ξεκίνησαν στις αρχές του 2005 σχετικά με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και τις εργασίες εγκατάστασης και ελέγχου των επίγειων συστημάτων τροφοδοσίας και αφορούν:

 • το επίγειο σύστημα διανομής
 • τη διασύνδεση προβλήτας-πλοίου
 • τους μετασχηματιστές και τα φίλτρα
 • τους μετατροπείς συχνότητας (στατικούς ή στρεφόμενους)
 • το σύστημα διανομής επί του πλοίου
 • το σύστημα ελέγχου, επιτήρησης και διαχείρισης ισχύος

Με την καθιέρωση ενός τέτοιου προτύπου, αναμένεται και η άνθηση στην αγορά αυτών των συστημάτων, η οποία θα οδηγήσει αναπόφευκτα και στην περαιτέρω εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας.
Η HEC ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δηλώνει ήδη παρούσα και στο χώρο αυτό.

Πλεονεκτήματα των κατασκευών και των υπηρεσιών μας:

 • Λύσεις για όλους τους τύπους και τα μεγέθη των τερματικών εμπορευματοκιβωτίων και των λιμένων της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών απλής και πολλαπλής συχνότητας (50 και 60 Hz), καθώς και απλών και πολλαπλών θέσεων
 • Ευρύ φάσμα υπηρεσιών καθ' όλο τον κύκλο ζωής των κατασκευών μας, συμπεριλαμβανομένων μελετών συστήματος για την εκτίμηση του αντίκτυπου του συστήματος ισχύος ξηράς προς πλοίο και για τη σύσταση βελτιστοποιημένων λύσεων για την αναβάθμιση και την ενίσχυση του τοπικού δικτύου δικτύου των λιμένων
 • Βελτιωμένη σταθερότητα δικτύου και μειωμένο κόστος ενέργειας μέσω μετατροπέων συχνότητας χαμηλής συντήρησης, προσφέροντας αντιστάθμιση άεργης ισχύος και έλεγχο τάσης
 • Δοκιμασμένος, υπερσύγχρονος εξοπλισμός
 • Ευθύνη μίας πηγής με ολοκληρωμένες δυνατότητες ενσωμάτωσης εσωτερικού συστήματος
 • Διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος καθώς και πλήρης συμμόρφωση με την ομάδα προτύπων IEC / ISO / IEEE 80005
 • Βελτιστοποιημένες λύσεις για υψηλή απόδοση, αποδοτικότητα, ευελιξία, αξιοπιστία και χαμηλό κόστος του κύκλου ζωής

Στην επόμενη καρτέλα αναλύονται τα τυποποιημένα χαρακτηριστικά των υπαίθριων υποσταθμών μέσης τάσης (κιόσκια) που κατασκευάζουμε.

Τυποποιημένα χαρακτηριστικά υπαίθριων υποσταθμών (κιόσκια):

Ο σκελετός των οικίσκων κατασκευάζεται από μεταλλικούς κοιλοδοκούς επικαλυμμένους με αντισκωριακή βαφή. Επί του σκελετού στηρίζονται με αυτοπροωθούμενες βίδες οι επενδύσεις της οροφής και της πλαγιοκάλυψης.

Η οροφή και η πλαγιοκάλυψη κατασκευάζονται από ηλεκτροστατικά βαμμένα πάνελ πολυουρεθάνης ή πετροβάμβακα, ανάλογα με τις τεχνικές απιτήσεις του έργου, αποτελούμενα από δύο προβαμμένα γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα και μόνωση πολυουρεθάνης ή πετροβάμβακα εσωτερικά. Τα πάνελ αυτά αποτελούν ταυτόχρονα φέροντα και καλύπτοντα οργανισμό με νευρώσεις που ως σύνολο δημιουργούν μια πολύ στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή η οποία ικανοποιεί πλήρως κάθε απαιτήση της εγκατάστασης.

Η οροφή του οικίσκου διαθέτει κλίση για την απαγωγή των ομβρίων υδάτων, καθώς και υδρορροές.

Η μεταλλική βάση του οικίσκου κατασκευάζεται έτσι ώστε να υποστηρίζει με ασφάλεια τα φορτία του εξοπλισμού, τα οποία, ειδικά στο διαμέρισμα του μετασχηματιστή (μεσαίο) υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να φτάνουν μέχρι και τα 3000 κιλά.

Το δάπεδο του οικίσκου κατασκευάζεται από αντιολισθητικό γαλβανιζέ εν θερμώ χαλύβδινο φύλλο (κριθαράκι), πάχους 3 mm.

Ο οικίσκος είναι γειωμένος, ηλεκτρομαγνητικά θωρακισμένος (αν απαιτείται από τιςπροδιαγραφές), διαθέτει φωτισμό, UPS αδιάληπτης παροχής, πυρανίχνευση και πυρόσβεση καθώς και εξαερισμό δυναμικής απαγωγής αέρα μέσω περσίδων βαρύτητας για την απομάκρυνση των θερμικών απωλειών του μετασχηματιστή και την ψύξη του χώρου.

Από την πρόσθια πλευρά κατασκευάζονται τρεις στιβαρές, εξωτερικά ανοιγόμενες και ασφαλιζόμενες με κλειδαριά (πυράντοχες, αν απαιτείται) πόρτες, μία σε κάθε διαμέρισμα.

Ειδικά στο διαμέρισμα του μετασχηματιστή (μεσαίο), το πλάτος της πόρτας είναι πάντα κατάλληλο ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή και επανεισαγωγή του μετασχηματιστή, ενώ στο δάπεδο βρίσκονται εγκατεστημένες δύο ράγες μορφής U όπου εδράζεται ο μετασχηματιστής και μπορεί να σύρεται εύκολα πάνω σε αυτές.

Ο πίνακας Μέσης Τάσης είναι επισκέψιμος και χειριζόμενος από μπροστά. Κατασκευάζεται από διαμορφωμένη λαμαρίνα πάνω σε βάση. Η κατασκευή του είναι πολύ στιβαρή και ανθεκτική στις αναμενόμενες δυναμικές και μηχανικές καταπονήσεις σε περίπτωση σφάλματος. Οι κυψέλες διαθέτουν θυρίδες εκτόνωσης στην οροφή. Στην πόρτα των κυψελών υπάρχει εσωτερικός φωτισμός και άνοιγμα καλυμμένο με Plexiglas με αντιστατική προστασία και πλέγμα, κατάλληλο για την επόπτευση του χώρου και την οπτική επιβεβαίωση της θέσης του διακόπτη φορτίου.

Υπάρχουν μηχανικές μανδαλώσεις μεταξύ Διακόπτη-Γειωτή-Πόρτας:

 • Ο διακόπτης μπορεί να κλείσει μόνον όταν ο γειωτής είναι ανοιχτός
 • Ο γειωτής μπορεί να κλείσει μόνον όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός
 • Η πόρτα της κυψέλης μπορεί να ανοίξει μόνον όταν ο γειωτής είναι κλειστός
 • Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή δεν μπορεί να γίνει κανένας χειρισμός

Οι χειρισμοί μπορούν να πραγματοποιούνται με εύκολη και μη παρακαμπτόμενη διαδοχή ενεργειών, με ταυτόχρονη οπτική και μηχανική επιβεβαίωση της θέσης των επαφών σε μιμικό διάγραμμα στην όψη του διακόπτη.

Οι κυψέλες εμφανίζουν περιστασιακή διαμερισματοποίηση, όταν οι διακόπτες/αποζεύκτες είναι ανοιχτοί, και αποτελούνται από:

 • Χώρος ζυγών
 • Χώρος σύνδεσης καλωδίων-ισχύος
 • Χώρος εξοπλισμού χαμηλής τάσης

Ο Πίνακας Χαμηλής Τάσης είναι επισκέψιμος και χειριζόμενος από εμπρός. Τα πεδία συναρμολογούνται από προκατασκευασμένα διάτρητα ελάσματα πάχους 2mm πάνω σε βάση από δοκό σχήματος Π. Οι πόρτες στηρίζονται σε τέσσερις (4) μεντεσέδες και διαθέτουν κλειδαριά ντίζας που μανδαλώνει σε τέσσερα (4) σημεία. Στο εσωτερικό τους τα πεδία διαθέτουν μεταλλική μετωπική πλάκα κάλυψης όλων των ενεργών υπό τάση μερών, από την οποία εξέχουν μόνο τα χειριστήρια του εξοπλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη βαφονται πριν τη συναρμολόγηση με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας εποξειδικού πολυεστέρα σε απόχρωση RAL-7035.

Οι ζυγοί διανομής εντός των πινάκων διαμορφώνονται από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού ορθογωνικών διατομών, σύμφωνα με τα μεγέθη που τίθενται στα αντίστοιχα σχέδια και το ονομαστικό κάθε φορά βραχυκύκλωμα. Δένονται με κατάλληλα τυποποιημένα στηρίγματα, τα οποία θα παρέχουν πιστοποιημένη αντοχή στο αναμενόμενο βραχυκύκλωμα

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των πεδίων χαμηλής τάσης, εκτελούνται οι προβλεπόμενες από τα σχετικά πρότυπα δοκιμές σειράς και εκδίδονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.

 • Έλεγχος διαστάσεων, μεταλλικής κατασκευής κτλ
 • Έλεγχος διατομών
 • Έλεγχος πληρότητας εξοπλισμού
 • Έλεγχος κύριων κυκλωμάτων με ονομαστική τάση
 • Έλεγχος βοηθητικών κυκλωμάτων ελέγχου-σημάνσεων
 • Διηλεκτρική δοκιμή με τάση 2,5kV για 1s

Συνοπτικά χαρακτηριστικά :

 • Άκαμπτος σκελετός και στιβαρή κατασκευή που επιτρέπει την μεταφορά του οικίσκου έμφορτου με τον πλήρη εξοπλισμό του υποσταθμού.
 • Κατάλληλα σημεία στήριξης και ανάρτησης
 • Ράγες έδρασης και μετακίνησης μετασχηματιστή
 • Αντιολισθηρό δάπεδο
 • Ενισχυμένα πάνελ πολυουρεθάνης ή πετροβάμβακα
 • Αντισκωριακή προστασία σκελετού
 • Ηλεκτροστατική βαφή πάνελ στο RAL που απαιτείται
 • Υδρορροές
 • Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού
 • Γείωση
 • Θωράκιση από ηλεκτρικά πεδία και ηλεκτρομαγνητικά κύματα με κλωβό Faraday F10 τεσσάρων σημείων (εφ΄όσον απαιτείται)
 • UPS αδιάλειπτης παροχής 3kVA
 • Βιομηχανικός αξονικός εξαερισμός και περσίδες (με Fire stop dumper, εφ' όσον απαιτείται)
 • Πυράντοχες πόρτες (εφ' όσον απαιτείται)
 • Ενεργή πυροπροστασία ολόκληρου του υποσταθμού με πυρανίχνευση και πυρόσβεση FirePro σε κάθε διαμέρισμα
 • Κλάση πυραντοχής οροφής REI120 κατά UNI 9723 (με επένδυση πετροβάμβακα 60 mm, εφ' όσον απαιτείται)
 • Κλάση πυραντοχής πλαγιοκάλυψης REI60 κατά UNI 9723 (με επένδυση πετροβάμβακα 80 mm, εφ' όσον απαιτείται)
 • Μετασχηματιστής IP00, al/al, κατά IEC 548/2014
 • Πίνακας προστασίας του μετασχηματιστή buchholz με θερμόμετρο
 • Πίνακας Χαμηλής Τάσης με πόρτες, με μετώπες και με διάταξη μόνιμης αντιστάθμισης του μετασχηματιστή
 • Πεδία άφιξης κατάλληλου πλάτους (τουλάχιστον 500 mm)
 • Πεδία αναχώρησης κατάλληλου πλάτους (τουλάχιστον 750 mm)
 • Αντιστάσεις αφύγρανσης σε κάθε πεδίο

Βαθμός προστασίας του Πίνακα Μέσης Τάσης:

 • IP 4X εξωτερικό περίβλημα (IP3X χειρισμός του διακόπτη από την μπροστινή πλευρά)
 • IP 2X διαχωρισμός μεταξύ των διαμερισμάτων
 • IP 3X μηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργίας

 

 • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Scroll to Top