Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // [email protected]

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ CSC

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ CSC

Βοηθητικό εξάρτημα για στήριξη της σχάρας στον τοίχο σε συνδυασμό με τον πρόβολο CA

ΥΛΙΚΟ: Χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) προγαλβανισμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 10147 ή ανοξείδωτο χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) AISI 304 ή AISI 316, ανάλογα με τον τύπο σχάρας για τον οποίο προορίζονται

Κατά παραγγελία: Γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461

Scroll to Top