Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // [email protected]

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ SN

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ SN

Παρέχει στήριξης της σχάρας με ντίζα από την οροφή

ΥΛΙΚΟ: Χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) προγαλβανισμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 10147 ή ανοξείδωτο χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) AISI 304 ή AISI 316, ανάλογα με τον τύπο σχάρας για τον οποίο προορίζονται

Κατά παραγγελία: Γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461

Scroll to Top