Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // [email protected]

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ SD

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ SD

Παρέχει στήριξη της σχάρας στο δάπεδο

ΥΛΙΚΟ: Χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) προγαλβανισμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 10147 ή ανοξείδωτο χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) AISI 304 ή AISI 316, ανάλογα με τον τύπο σχάρας για τον οποίο προορίζονται

Κατά παραγγελία: Γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461

Scroll to Top