Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // [email protected]

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SAP

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SAP

Για στήριξη της σχάρας από την οροφή σε συνδυασμό με το στήριγμα SA

ΥΛΙΚΟ: Χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) προγαλβανισμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 10147 ή ανοξείδωτο χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) AISI 304 ή AISI 316, ανάλογα με τον τύπο σχάρας για τον οποίο προορίζονται

Κατά παραγγελία: Γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461

Scroll to Top