Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // [email protected]

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SA

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ SA

Παρέχει μεσαίου τύπου στήριξη της σχάρας:

  • σε τοίχο
  • από την οροφή, με την προσθήκη του εξαρτήματος SAP

ΥΛΙΚΟ: Χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) προγαλβανισμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 10147 ή ανοξείδωτο χαλύβδινο έλασμα (λαμαρίνα) AISI 304 ή AISI 316, ανάλογα με τον τύπο σχάρας για τον οποίο προορίζονται

Κατά παραγγελία: Γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461

Scroll to Top