Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // hec@hec-agelidis.gr

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει και αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που συλλέγονται κατά την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «ιστοσελίδα») καθώς και κατά την διαδικασία διάθεσης, παροχής και τιμολόγησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «HEC ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», που εδρεύει στη Γλυφάδα επί της οδού Γεννηματά 69, έχει Α.Φ.Μ. 094140057, (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός» ή «GDPR»).

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων- «GDPR»

Η Εταιρεία συλλέγει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των μεμονωμένων εφαρμογών καθώς και κατά την διαδικασία διάθεσης, παροχής και τιμολόγησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της προσωπικά δεδομένα του χρήστη – πελάτη (εφεξής «χρήστης» ή «πελάτης»), στον βαθμό που ο χρήστης δηλώνει αυτά τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. μέσω της φόρμας ενδιαφέροντος για κάποιο προϊόν ή μέσω της φόρμας εγγραφής στο newsletter ή τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία π.χ. για απάντηση αιτημάτων, για επικοινωνία μαζί του ή και για επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών του. Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται όπως παραπάνω μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.

Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα του πελάτη, αν ο πελάτης έρθει σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Εταιρείας. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να διαβιβάσει αυτοβούλως κατά την επικοινωνία με την Εταιρεία προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία στα πλαίσια της Εξυπηρέτησης Πελατών αποθηκεύονται στην Εταιρεία και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης. 

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση, συνεργασία ή εμπορική σχέση του πελάτη με την Εταιρεία. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που τηρεί η Εταιρεία τα απολύτως αναγκαία δεδομένα του πελάτη είναι όσο απαιτείται για την εξυπηρέτηση της εγγύησης των προϊόντων της Εταιρείας και για την τήρηση αρχείου που απαιτείται για την βέλτιστη εξυπηρέτησή του πελάτη, όπως για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που έχουν διατεθεί και υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί στον πελάτη. Η τήρηση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη γίνεται μόνο με την συγκατάθεση του πελάτη και μέχρι της ανάκλησης αυτής όταν και εφ’ όσον εκείνος το επιθυμεί. Η Εταιρεία δεν τηρεί δεδομένα πέραν της ανάκλησης της συγκατάθεσης του πελάτη.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, ανεξάρτητα της ανάκλησής της συγκατάθεσης του, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο σε περίπτωση νομικών ζητημάτων ή δικαστικής διαμάχης με τον πελάτη ή άλλης ειδικής αιτίας που το απαιτεί.

2. Χρήση των cookies της ιστοσελίδας

Οι ηλεκτρονικές τοποθεσίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies κατά την είσοδο του χρήστη.  Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του χρήστη, καθώς και άλλες πληροφορίες, στον υπολογιστή του χρήστη προκειμένου ο χρήστης να εξοικονομεί χρόνο, δεδομένου ότι δεν θα χρειάζεται να εισάγει τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά κατά τις μεταγενέστερες επισκέψεις του σε αυτές τις τοποθεσίες. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ή να απορρίψει τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να απορρίπτει αυτόματα τα cookies, εάν το επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση, κατά την είσοδο του χρήστη στην ιστοσελίδα, του δίνεται η δυνατότητα επιλογής κάθε φορά για απόρριψη των cookies  ή όχι. Σας ενημερώνουμε ότι αν ο χρήστης επιλέξει να απορρίψει τα cookies, ίσως να μην έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί ή να χρησιμοποιήσει μέρος ή όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά τοποθεσιών της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχονται και εξαρτώνται από cookies.

Η Eταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί  Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα policies.google.com/privacy

3. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Η Eταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και σε αξιόπιστους συνεργάτες της, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται εδώ.

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει τα στοιχεία του χρήστη εντός και εκτός της Ε.Ε. με σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της. Σε όλες τις περιπτώσεις η Εταιρεία τηρεί όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και ενημερώνει τον χρήστη ειδικώς, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

4. Σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος (ιστοσελίδα) ενδέχεται να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους που είναι πέρα από τον έλεγχό της Εταιρείας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό της Εταιρείας ενδέχεται να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα).  Παρόλο που η Εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι ο διαδικτυακός της τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που ο χρήστης παρέχει σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) της Εταιρείας.  Η Εταιρεία συνιστά στον χρήστη να είναι προσεκτικός διαρκώς και να εξετάζει την ισχύουσα δήλωση περί απορρήτου στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

5. Δικαιώματα πρόσβασης, ανάκλησης συγκατάθεσης, αντίρρησης, διόρθωσης, φορητότητας, δικαίωμα στη λήθη

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να ζητήσει πρόσβαση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση hec@hec-agelidis.gr με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα».

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον ή έχει αντίρρηση να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση hec@hec-agelidis.gr με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα-Αντίρρηση-Ανάκληση-Λήθη».

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ζητά την διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα στοιχεία του, στη διεύθυνση hec@hec-agelidis.gr με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα- Διόρθωση».

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Για την άσκηση του δικαιώματος φορητότητας, ο χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση hec@hec-agelidis.gr με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα-Φορητότητα».

6. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

7. Διαχείριση και Προστασία

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Εταιρείας υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των χρηστών της ιστοσελίδας, των προϊόντων ή υπηρεσιών της.

Scroll to Top