Επικοινωνήστε: (+30) 210 9611 173 // hec@hec-agelidis.gr

FirePro - Επανεφευρίσκοντας την Πυρόσβεση!

FirePro - Επανεφευρίσκοντας την Πυρόσβεση!

Τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης Fire Pro για τα οποία η HEC Αγγελίδης ΑΕΒΕ είναι Master Dealer, προστατεύουν υποδομές και εξοπλισμό σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους.

Χρησιμοποιούν τη στερεά χημική ένωση FPC (με Διπλ. Διανοητικής Ιδιοκτησίας), η οποία είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης και πολυετούς έρευνας. Τα συστήματα FirePro έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή κριτήρια και απαιτήσεις. Οι αρθρωτές, προκατασκευασμένες μονάδες FirePro προστατεύουν αποδοτικά και αποτελεσματικά όχι μόνο συμβατικές αλλά και ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές. Η FirePro αναλαμβάνει την πυροπροστασία ζωτικής σημασίας περιουσιακών στοιχείων αξιόλογων πελατών, σε περισσότερες από 110 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η τεχνολογία του συμπυκνωμένου αερολύματος καταστολής της φωτιάς εμφανίστηκε στο προσκήνιο ως συνέπεια του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, το 1994. Η διεθνής αυτή συνθήκη κατάργησε τις ουσίες που συνεργούν στην καταστροφή του όζοντος, όπως το Halon και άλλες αλογονανθρακικές και χλωροφθορανρακικές ουσίες. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία συμπυκνωμένου αερολύματος FirePro ενισχύονται οι προσπάθειες για ένα βιώσιμο μέλλον για την ανθρωπότητα.

Η στερεά ένωση FPC, χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον άλατα καλίου φυσικής προέλευσης, χωρίς πυροτεχνικές ουσίες. Η αφοσίωσή μας στη βιωσιμότητα επιβεβαιώνεται από τον αριθμό και την ποιότητα τόσο των ευρωπαϊκών και διεθνών Πιστοποιήσεων, Καταχωρίσεων και Εγκρίσεων.

Το πλεονέκτημα του Fire Pro

Τα συμβατικά μέσα πυρόσβεσης καταστέλλουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας μία ή έναν συνδυασμό από τις παρακάτω μεθόδους:
Μείωση της θερμοκρασίας: Απορροφώντας τη θερμότητα από τη φωτιά, επιτυγχάνεται η μείωση της θερμοκρασίας.
Δι’ αφαιρέσεως της καυσίμου ύλης: Μειώνοντας ή διακόπτοντας την τροφοδοσία καυσίμου.
Αποστέρηση: Αφαιρώντας το οξυγόνο ή μειώνοντάς το κάτω από ένα ορισμένο σημείο.

Αντιθέτως, η τεχνολογία Fire Pro κατασβένει τη φωτιά διακόπτοντας τις αλυσιδωτές αντιδράσεις στη φλόγα σε μοριακό επίπεδο, χωρίς να καταστρέφει το οξυγόνο! Αυτό είναι και το πλεονέκτημα της.
Τα συστήματα FirePro χρησιμοποιούν την τελευταία γενεάς πατενταρισμένη στερεά ένωση FPC, η οποία αποτελεί αποτέλεσμα πολλών χρόνων έρευνας και ανάπτυξης. Με την ενεργοποίησή της, η στερεά ένωση FPC μετατρέπεται σε συμπυκνωμένο αερόλυμα καταστολής της φωτιάς, το οποίο επεκτείνεται ταχέως και αποτελεσματικά.
Το αερόλυμα εξαπλώνεται και κατανέμεται ομοιόμορφα στον προστατευόμενο κλειστό χώρο χρησιμοποιώντας την ορμή που αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία μετατροπής. Σε αντίθεση με τα αέρια μέσα, η ολική κατάκλυση επιτυγχάνεται χωρίς την αύξηση της πίεσης στον προστατευόμενο χώρο. H φωτιά κατασβήνεται διακόπτοντας τις χημικές αλυσιδωτές αντιδράσεις στη φλόγα, και όχι με την αποστέρηση οξυγόνου ή/και τη μείωση τής θερμοκρασίας, σύμφωνα με το παραδοσιακό τρίγωνο τής φωτιάς.

Η στερεά χημική ένωση FPC αποτελείται κυρίως από καλλιούχα άλατα, χωρίς πυροτεχνικά υλικά. Με την ενεργοποίησή της, η στερεά χημική ένωση FPC μετατρέπεται σε ραγδαίας διαστολής συμπυκνωμένο αερόλυμα καταστολής της φωτιάς, το οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα στον προστατευόμενο κλειστό χώρο χρησιμοποιώντας την ορμή που αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία μετατροπής. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους πυρόσβεσης (συστήματα αερίου ή συστήματα καταιονισμού), η φωτιά κατασβήνεται κυρίως με τη διακοπή των χημικών αλυσιδωτών αντιδράσεων στη φλόγα, σύμφωνα με το τετράεδρο της φωτιάς, χωρίς να μειώνεται το οξυγόνο. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία της FirePro είναι συμβατή με διευθυνσιοδοτήσιμα και συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού.

Διαδικασία Μετατροπής

Σε μια τυπική φωτιά, στην παρουσία οξυγόνου υπάρχουν έντονες αντιδράσεις μεταξύ ατόμων και τμημάτων ασταθών ελεύθερων ριζών. Αυτές συνεχίζονται μέχρι το καιόμενο καύσιμο να εξαντληθεί. Η τεχνολογία FirePro κατασβήνει τη φωτιά διακόπτοντας σε μοριακό επίπεδο τις χημικές αλυσιδωτές αντιδράσεις της καύσης.

Με την ενεργοποίηση της μονάδας FirePro, η ένωση FPC μετατρέπεται σε συμπυκνωμένο αερόλυμα καταστολής της φωτιάς, το οποίο επεκτείνεται ταχέως, και αποτελείται κυρίως από K2CO3, H2O (υδρατμός), N2 και CO2.

Οι ιδιότητες αερίου του συμπυκνωμένου αερολύματος διευκολύνουν την ομοιόμορφη και ταχεία κατανομή του στον προστατευόμενο χώρο, όπως και τη ροή του στα φυσικά ρεύματα μεταφοράς της καύσης.

Τα στερεά σωματίδια των αλάτων Καλίου, που έχουν μέγεθος λίγων μικρομέτρων, αιωρούνται σε αδρανές αέριο που παρουσιάζει πολύ υψηλή αναλογία επιφάνειας προς μάζα αντίδρασης, κάτι που αυξάνει την αποδοτικότητα και που έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για λιγότερες ποσότητες πυροσβεστικού μέσου.

Όταν το συμπυκνωμένο αερόλυμα έρχεται σε επαφή και αντιδρά με τη φλόγα, ρίζες Καλίου (K*) σχηματίζονται από τον διαχωρισμό του K2CO3. Οι ρίζες καλίου (K*) αντιδρούν με άλλες ελεύθερες ρίζες της φλόγας (υδροξείδια - OH) σχηματίζοντας σταθερές ενώσεις όπως ΚΟΗ. Η συγκεκριμένη δράση κατασβήνει τη φωτιά χωρίς να καταστρέφει την περιεκτικότητα του οξυγόνου στο περιβάλλον. Το ΚΟΗ αντιδρά περαιτέρω με διοξείδιο του άνθρακα CO2 και σχηματίζει K2CO3.

Τα στερεά σωματίδια ανθρακικού καλίου (K2CO3) έχουν διάμετρο μικρότερη από πέντε μικρόμετρα και αιωρούνται στον προστατευόμενο χώρο για τουλάχιστον 30 λεπτά, αποτρέποντας την περαιτέρω ανάφλεξη της φωτιάς.

Τα προϊόντα Fire Pro

  • Μικρές κυλινδρικές μονάδες

  • Κανονικές κυλινδρικές μονάδες

  • Κιβωτιοειδείς μονάδες

  • Χειροκίνητες μονάδες HERO

  • Λύσεις αρθρωτού συστήματος - Προκατασκευασμένο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης


Τα συστήματα FirePro είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα όπως: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, CEN/TR 15276, AS 4487.
Τα σχεδιασμένα από τη FirePro ηλεκτρικά μερη, μονάδες και εξαρτήματα ηλεκτρονικού ελέγχου είναι πλήρως πιστοποιημένα για τη συμβατότητά τους. Παράλληλα η παρακολούθηση κυκλώματος του συστήματος παρέχεται από μονάδες διαδοχικών ενεργοποιητών.
Οι μονάδες συμπυκνωμένου αερολύματος πυρόσβεσης FirePro, οι πίνακες ελέγχου και οι μονάδες διαδοχικών ενεργοποιητών είναι καταχωρισμένα ξεχωριστά και ανεξάρτητα, από τους αρμόδιους οργανισμούς πιστοποίησης, το σημαντικότερο όμως είναι ότι το σύστημα είναι πιστοποιημένο ως ενιαίο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Scroll to Top